โทรศัพท์มือถือ 063-989-2247  (ติดต่อ คุณพะแพง)
 
71/15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถ.สุขุมวิท 71 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110